میبد. میبد آمیزه ای از هنر و کوشش که در جای جای آن ردپای تاریخ هزاره ها را می توان جست. بسیاری از اسطوره نویسان،دفینه سلیمان نبی (ع) را در محل نارین قلعه میبد ردیابی کرده اند.کاوش های باستان شناسی،قدمت زندگی آدمی را در این کهن شهر به هفت هزار سال پیش برده اند و بدین لحاظ ،به عنوان اولین شهر باستانی ایران به ثبت رسیده است و در شرف ثبت جهانی است .اوج شکوه و شهرت این شهر به دوران آل مظفر باز می گردد که معاصر سعدی و حافظ بوده اند.خاستگاه این پادشاهان از این شهر بوده است و از این نقطه به پهنه ای از ایران آن زمان فرمان می رانده اند. راز ماندگاری مردمان این دیار ،تلاش بی حد و سازگاری با اقلیم کویری بوده است.میبد شهر بادگیرهای بلند و کاریزهایی طولانی است که روزگاری الفبای آبادانی را به این دیار هدیه می کرده است. شهر صنعت و معماری سنتی ،شهر سفالینه های پرنقش و راز ،شهر زیلوهای ماندگار،شهر روزهای آفتابی و شب های مهتابی و پرستاره شهر قنات و قنوت و قناعت. کوچه های میبد در پیچ و خم خود،در هر خشت و سنگ و سازه و هر رواق و هشتی و چهار سوق، پر از یاد مردم نجیب و مهربانی است که دستی در صنعت زمانه خویش داشته اند. در دهه های اخیر همگام با رشد و توسعه جهانی ، میبد نیز به همت مردان پرتلاش و پراندیشه اش ،پرآوازه شده است. اکنون میبد اولین و بزرگترین تولید کننده کاشی و سرامیک ایران است و همان کهن دیاری است که مردمانش در کوچه های هزارساله اش قدم می زنند،

گالری تصاویر